Ara Çalıştay Yapıldı

Borsamız ve Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğinde yürütülen “Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0” isimli proje kapsamında 29 Kasım 2017 tarihinde “Tarımda Teknolojik Dönüşüm; Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Tespiti” konulu bir ara çalıştay düzenlenmiştir.

 

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi