İTTM Hakkında

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM), İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ortaklığında, İzmir Kalkınma Ajansı güdümüyle hayata geçirilen tarımı teknoloji ile buluşturmayı hedefleyen bir projedir.

Bitkisel ve hayvansal üretim olarak bütüncül şekilde ele alındığında tarım; arz sürekliliği ve güvenliğinin sağlanması, kaynakların ve çevrenin korunması, tüketici sağlığının gözetilmesi ilkelerine bağlı olarak gerçekleştirilmelidir. Her geçen gün artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek, bu sırada üretimin karlılığını koruyabilmek, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de teknolojinin yoğun şekilde kullanımını gerekli kılmıştır.

Endüstri 4.0 akımının sonucu olarak teknoloji gelişimi, hizmet ve sanayi sektörlerinin ardından tarım sektöründe de köklü değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Bu yeni değişim sonucu ortaya çıkan kavram, Tarım 4.0 (Akıllı Tarım) olarak adlandırılmaktadır. Tarım 4.0 uygulamaları farklı ihtiyaçlara da çözüm geliştirebilmeyi mümkün kılmaktadır.

İhtiyaçların doğru şekilde tespit edilebilmesi ve uygulanabilirliğinin analizi için teknoloji üreticileri ile tarımsal üreticilerin bir araya gelebileceği bağımsız bir ortam gereksinimi doğmuştur. İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, tarım teknolojilerinin geliştirilmesi için bir köprü görevi görecek, ara yüz olarak kuralları belirleyecek, paydaşlar arasında ortak bir dil oluşturacak, paydaşlar tarafından sahiplenilebilecek, tarım teknolojileri ve girişimlerinin çekim merkezi ve tarım teknolojileri ar-ge üssü niteliğinde bağımsız bir yapı olarak hayata geçirilmiştir.

Hedefimiz, ülke tarımının, değişen şartlar ile uyum içerisinde sürdürülmesine, yeni ve etkili teknolojiler geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

 

 

Güncel İzmir Tarım Teknoloji Merkezi sunumuna buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Fırsatlar

Tarım İşletmeleri ve Çiftçiler İçin
 • Verimliliği ve karlılığı artıran uygun fiyatlı ve kullanımı kolay çözümler
 • İhtiyaçların çok disiplinli araştırmalara dahil edilebileceği ve gereksinimlerine uygun çözümlere hızla dönüştürülebileceği açık bir inovasyon ortamı
 • Güvenilir bir danışmanlık ve eğitim hizmeti

Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşınız.

Tarım Makineleri Üreticileri İçin
 • Firmaların kendi ihtiyaçları için ihtiyaç duyduğu alanlarda danışmanlık ve eğitim altyapısı
 • Teknoloji firmaları ve akademisyenler ile çalışma imkanı

Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşınız.

Araştırmacılar ve Akademisyenler İçin
 • Bilimsel araştırma ve yeniliğe multidisipliner yaklaşım imkanı
 • Açık inovasyon merkezi olarak gerçek sorunlara bilimsel bir yaklaşımla çözüm bulabilme imkanı
 • Araştırmalarıyla ilgili hizmetlerin desteklenmesi (fikri mülkiyet hakları koruması, endüstri ile bağlantılar, ticarileştirme)

Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşınız.

Teknoloji Firmaları İçin
 • Sektörün ihtiyaçlarını anlamaları ve başarılı iş modellerine dönüştürme imkanı
 • Ürün geliştirmelerini hızlandıran ve pazara rekabetçi çözümler getirebilecek teknik bilgiye ve uygulama alanlarına ulaşım imkanı

Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşınız.

Girişimciler ve Öğrenciler İçin
 • Açık inovasyon merkezi olarak sahadan gelen birçok problemi ve fırsatları görebilme imkanı
 • Farklı disiplinlerdeki firma ve uzmanlarla çalışma imkanı
 • Fonlara erişim ve irtibat noktası olarak Merkezden fayda sağlama imkanı
 • Ücretsiz olarak çalışma alanlarından faydalanma imkanı

Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşınız.

 

 

Üyelik (2023 Aralık ayında aktif olacaktır.)

İTTM, tüm paydaşların ihtiyacına yönelik üç farklı üyelik sistemiyle faaliyet gösterecektir.

İTTM ana yerleşkesi, ofislerin yer aldığı ana hizmet binasıdır ve ofis alanları üyelik tipine göre değişik niteliklerde tasarlanmaktadır. Deneme alanları, İTTM ana yerleşkesinden bağımsız, pilot yetiştiricilik ve teknoloji geliştirme ile uygulama yapılması planlanan tarım arazileridir. Altyapı hizmetleri; internet, elektrik, su, enerji temin hizmetleri anlamına gelmektedir. 

Üyelik paketleri genel anlamda; farklı ihtiyaçlara yönelik farklı çözümler sunmaktadır.

Üyelik paketleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşınız.

 

 

Sponsorluk

Proje Sponsorluğu
Teknoloji Sponsorluğu
İTTM Sponsorluğu

Sponsorluk paketleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşınız.

 

 

Akıllı Tarım Nedir?

Tarım, her topluluk için hayati öneme sahip ve dünyanın üzerinde en çok durduğu konulardandır. Teknoloji de bu önemli sektörün entegre bir parçası olmaya devam etmektedir. Şimdilerde Endüstri 4.0’ın etkisiyle traktörlerden, ekin aletlerine kadar hemen hemen tüm tarım makineleri sensörlerle donatılmakta ve nesnelerin interneti tarım sektörüne de girerek tüm üretim süreci boyunca makinelerin birbirleriyle iletişim halinde olması sağlanmaktadır. Dijital sensörlerle donatılmış tarım aletleri ve alanlarıyla çiftçilere, hangi alanlara ne kadar ve ne tür gübreler koyulması gerektiğini, hava koşullarını, bitkilerin ihtiyacı olan mineralleri ve sulamayı, toprağın durumunu, tahmini hasat zamanını detaylı ve gerçek zamanlı bir şekilde göstererek üreticilerin işlerinin kolaylaştırılması ve verimin geleneksel yöntemlere göre en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Birbirleriyle konuşan ve senkronize çalışan makineler sayesinde iş yükü ve maliyet de azalmaktadır. Avrupa’da teknoloji sayesinde zaten verimli olan tarım üretimi Endüstri 4.0’ın sonuçlarından olan ve Tarım 4.0 olarak adlandırılan tarım devrimiyle şüphesiz ki daha da verimli hale gelecek ve bu anlayışın dünyaya yayılmasıyla insanlar hızlı ve ucuz bir şekilde en kaliteli ürünleri üreteceklerdir.

Tarımda nesnelerin internetiyle verimliliğin en üst düzeye çıkarılması hedeflenir. Doğal kaynaklar ihtiyaç olan düzeyde kullanıldığından maliyet düşmektedir. Benzer şekilde çiftlikte bulunan akıllı sistemlerle üretim için gerekli olan tüm faktörler analiz edilmekte ve üreticiye eş zamanlı sunulmaktadır. Bu sayede kaynak israfları önlenmekte ve kaliteli ürünler üretilmektedir. Ayrıca birbirleriyle iletişim halinde olan ve senkronize çalışan makinelerle hızlı karar verme mekanizmaları oluşturulmaktadır. Üreticiye bir tablet ya da telefondan tüm çiftliği yönetebilme ve gözlemleyebilme imkanı verilmekte iş gücü de azaltılarak verimli, eğlenceli, kaliteli ve doğal üretim imkanları oluşturulmaktadır.

İTB Akıllı Tarım Projesi hakkında bilgi için tıklayınız 

•••

Haberler

İTTM, iş ortakları ile bir araya geldi.
15.03.2023

İTTM, iş ortakları ile bir araya geldi.

İTTM olarak iş ortaklarımızdan Ziraat GSYO, Türkiye İş Bankası, Denizbank ve NeoHUB temsilcileriyle bir araya gelerek güncel gelişmeler hakkında bilgi paylaşımı ve gelecek çalışmalarımızla ilgili fikir alış verişinde bulunduk.
Devamı
İTTM Birleşik Krallık Çalışma Ziyareti
13.03.2023

İTTM Birleşik Krallık Çalışma Ziyareti

İTTM ekibi Foreign, Commonwealth & Development Office tarafından finanse edilen proje kapsamında; uzay ve uydu teknolojileri alanında öncü Satellite Applications Catapult girişimi ile 27 Şubat-3 Mart tarihlerinde Birleşik Krallık’ta bir araya geldi.
Devamı
İTB, Denizbank ve Türkiye İş Bankası İTTM Çatısı Altında Buluştu
20.06.2022

İTB, Denizbank ve Türkiye İş Bankası İTTM Çatısı Altında Buluştu

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'ne, tarımın ve çiftçinin geleceği için 20 yıldır aralıksız çalışan DenizBank ve tarımın desteklenmesini ve tarımda teknoloji kullanımını her daim öncelikleri arasında gören İş Bankası da ortak oldu.
Devamı
İTTM Güdümlü Proje Sözleşmesi imzalandı
08.12.2021

İTTM Güdümlü Proje Sözleşmesi imzalandı

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’nin kuruluşu için İzmir Kalkınma Ajansı’na sunulan güdümlü proje sözleşmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayının ardından imzalandı.
Devamı
İTTM İzmir ve İstanbul basın lansmanları gerçekleştirildi
08.12.2021

İTTM İzmir ve İstanbul basın lansmanları gerçekleştirildi

Tarımın Silikon Vadisi İzmir Tarım Teknoloji Merkezi İzmir ve İstanbul basın lansmanları gerçekleştirildi
Devamı
Yaşar Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile İş Birliği Protokolü
02.10.2021

Yaşar Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile İş Birliği Protokolü

10 Şubat 2021 tarihinde Yaşar Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile iş birliği protokolü imzalandı.
Devamı
Ege Üniversitesi ile İş Birliği Protokolü
06.04.2021

Ege Üniversitesi ile İş Birliği Protokolü

6 Nisan 2021 tarihinde Ege Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandı.
Devamı
Tarım ve Orman Bakanlığı ile İzmir Ticaret Borsası İTTM için iş birliği ve güdümlü proje ortaklığına imza attı
18.12.2020

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İzmir Ticaret Borsası İTTM için iş birliği ve güdümlü proje ortaklığına imza attı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İzmir Ticaret Borsası arasında İzmir Tarım Teknoloji Merkezi iş birliği ve güdümlü proje ortaklığı protokolü imzalandı.
Devamı

Bizden haber almak için kayıt olun.

 

 

İletişim

İzmir Ticaret Borsası - İTTM Ofisi
Tel: +90 (232) 481 10 21
E-posta: ittm@itb.org.tr

İletişim Formu

 
   

 
İzmir Tarım Teknoloji Merkezi