İTTM Hakkında

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM), İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ortaklığında, İzmir Kalkınma Ajansı güdümüyle hayata geçirilen tarımı teknoloji ile buluşturmayı hedefleyen bir projedir.

Bitkisel ve hayvansal üretim olarak bütüncül şekilde ele alındığında tarım; arz sürekliliği ve güvenliğinin sağlanması, kaynakların ve çevrenin korunması, tüketici sağlığının gözetilmesi ilkelerine bağlı olarak gerçekleştirilmelidir. Her geçen gün artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek, bu sırada üretimin karlılığını koruyabilmek, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de teknolojinin yoğun şekilde kullanımını gerekli kılmıştır.

Endüstri 4.0 akımının sonucu olarak teknoloji gelişimi, hizmet ve sanayi sektörlerinin ardından tarım sektöründe de köklü değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Bu yeni değişim sonucu ortaya çıkan kavram, Tarım 4.0 (Akıllı Tarım) olarak adlandırılmaktadır. Tarım 4.0 uygulamaları farklı ihtiyaçlara da çözüm geliştirebilmeyi mümkün kılmaktadır.

İhtiyaçların doğru şekilde tespit edilebilmesi ve uygulanabilirliğinin analizi için teknoloji üreticileri ile tarımsal üreticilerin bir araya gelebileceği bağımsız bir ortam gereksinimi doğmuştur. İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, tarım teknolojilerinin geliştirilmesi için bir köprü görevi görecek, ara yüz olarak kuralları belirleyecek, paydaşlar arasında ortak bir dil oluşturacak, paydaşlar tarafından sahiplenilebilecek, tarım teknolojileri ve girişimlerinin çekim merkezi ve tarım teknolojileri ar-ge üssü niteliğinde bağımsız bir yapı olarak hayata geçirilmiştir.

Hedefimiz, ülke tarımının, değişen şartlar ile uyum içerisinde sürdürülmesine, yeni ve etkili teknolojiler geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

 

 

Güncel İzmir Tarım Teknoloji Merkezi sunumuna buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Fırsatlar

Tarım İşletmeleri ve Çiftçiler İçin
 • Verimliliği ve karlılığı artıran uygun fiyatlı ve kullanımı kolay çözümler
 • İhtiyaçların çok disiplinli araştırmalara dahil edilebileceği ve gereksinimlerine uygun çözümlere hızla dönüştürülebileceği açık bir inovasyon ortamı
 • Güvenilir bir danışmanlık ve eğitim hizmeti

Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşınız.

Tarım Makineleri Üreticileri İçin
 • Firmaların kendi ihtiyaçları için ihtiyaç duyduğu alanlarda danışmanlık ve eğitim altyapısı
 • Teknoloji firmaları ve akademisyenler ile çalışma imkanı

Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşınız.

Araştırmacılar ve Akademisyenler İçin
 • Bilimsel araştırma ve yeniliğe multidisipliner yaklaşım imkanı
 • Açık inovasyon merkezi olarak gerçek sorunlara bilimsel bir yaklaşımla çözüm bulabilme imkanı
 • Araştırmalarıyla ilgili hizmetlerin desteklenmesi (fikri mülkiyet hakları koruması, endüstri ile bağlantılar, ticarileştirme)

Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşınız.

Teknoloji Firmaları İçin
 • Sektörün ihtiyaçlarını anlamaları ve başarılı iş modellerine dönüştürme imkanı
 • Ürün geliştirmelerini hızlandıran ve pazara rekabetçi çözümler getirebilecek teknik bilgiye ve uygulama alanlarına ulaşım imkanı

Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşınız.

Girişimciler ve Öğrenciler İçin
 • Açık inovasyon merkezi olarak sahadan gelen birçok problemi ve fırsatları görebilme imkanı
 • Farklı disiplinlerdeki firma ve uzmanlarla çalışma imkanı
 • Fonlara erişim ve irtibat noktası olarak Merkezden fayda sağlama imkanı
 • Ücretsiz olarak çalışma alanlarından faydalanma imkanı

Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşınız.

 

 

Üyelik (2024 Mart ayında aktif olacaktır.)

İTTM, tüm paydaşların ihtiyacına yönelik üç farklı üyelik sistemiyle faaliyet gösterecektir.

İTTM ana yerleşkesi, ofislerin yer aldığı ana hizmet binasıdır ve ofis alanları üyelik tipine göre değişik niteliklerde tasarlanmaktadır. Deneme alanları, İTTM ana yerleşkesinden bağımsız, pilot yetiştiricilik ve teknoloji geliştirme ile uygulama yapılması planlanan tarım arazileridir. Altyapı hizmetleri; internet, elektrik, su, enerji temin hizmetleri anlamına gelmektedir. 

Üyelik paketleri genel anlamda; farklı ihtiyaçlara yönelik farklı çözümler sunmaktadır.

Üyelik paketleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşınız.

 

 

Sponsorluk

Proje Sponsorluğu
Teknoloji Sponsorluğu
İTTM Sponsorluğu

Sponsorluk paketleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşınız.

 

 

Akıllı Tarım Nedir?

Tarım, her topluluk için hayati öneme sahip ve dünyanın üzerinde en çok durduğu konulardandır. Teknoloji de bu önemli sektörün entegre bir parçası olmaya devam etmektedir. Şimdilerde Endüstri 4.0’ın etkisiyle traktörlerden, ekin aletlerine kadar hemen hemen tüm tarım makineleri sensörlerle donatılmakta ve nesnelerin interneti tarım sektörüne de girerek tüm üretim süreci boyunca makinelerin birbirleriyle iletişim halinde olması sağlanmaktadır. Dijital sensörlerle donatılmış tarım aletleri ve alanlarıyla çiftçilere, hangi alanlara ne kadar ve ne tür gübreler koyulması gerektiğini, hava koşullarını, bitkilerin ihtiyacı olan mineralleri ve sulamayı, toprağın durumunu, tahmini hasat zamanını detaylı ve gerçek zamanlı bir şekilde göstererek üreticilerin işlerinin kolaylaştırılması ve verimin geleneksel yöntemlere göre en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Birbirleriyle konuşan ve senkronize çalışan makineler sayesinde iş yükü ve maliyet de azalmaktadır. Avrupa’da teknoloji sayesinde zaten verimli olan tarım üretimi Endüstri 4.0’ın sonuçlarından olan ve Tarım 4.0 olarak adlandırılan tarım devrimiyle şüphesiz ki daha da verimli hale gelecek ve bu anlayışın dünyaya yayılmasıyla insanlar hızlı ve ucuz bir şekilde en kaliteli ürünleri üreteceklerdir.

Tarımda nesnelerin internetiyle verimliliğin en üst düzeye çıkarılması hedeflenir. Doğal kaynaklar ihtiyaç olan düzeyde kullanıldığından maliyet düşmektedir. Benzer şekilde çiftlikte bulunan akıllı sistemlerle üretim için gerekli olan tüm faktörler analiz edilmekte ve üreticiye eş zamanlı sunulmaktadır. Bu sayede kaynak israfları önlenmekte ve kaliteli ürünler üretilmektedir. Ayrıca birbirleriyle iletişim halinde olan ve senkronize çalışan makinelerle hızlı karar verme mekanizmaları oluşturulmaktadır. Üreticiye bir tablet ya da telefondan tüm çiftliği yönetebilme ve gözlemleyebilme imkanı verilmekte iş gücü de azaltılarak verimli, eğlenceli, kaliteli ve doğal üretim imkanları oluşturulmaktadır.

İTB Akıllı Tarım Projesi hakkında bilgi için tıklayınız 

•••

Haberler

Türk Tarımının Dijital Geleceği İçin Güçler Birleşiyor
28.07.2023

Türk Tarımının Dijital Geleceği İçin Güçler Birleşiyor

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) projesi, Türk Tarımının Silikon Vadisi hedefi doğrultusunda büyük adımlar atıyor. Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası ve DenizBank'ın İTTM'ye katılımıyla Türk tarımında teknolojik dönüşüm hız kazanacak.
Devamı
Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi ile İmzalanan İş Birliğiyle Pamuk Tarımında Dijital Sulama Yönetimi Projesi Başlıyor
17.07.2023

Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi ile İmzalanan İş Birliğiyle Pamuk Tarımında Dijital Sulama Yönetimi Projesi Başlıyor

Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi (TUAT) akademisyenleri, 'Data-driven Irrigation Management Project' (DIMP) adlı dijital sulama yönetimi projesi için ziyarette bulundu.
Devamı
Ege Üniversitesi ve Tokyo Tarım Teknoloji Üniversitesi İş Birliğiyle Akıllı Sulama Projesi Başlıyor
14.07.2023

Ege Üniversitesi ve Tokyo Tarım Teknoloji Üniversitesi İş Birliğiyle Akıllı Sulama Projesi Başlıyor

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi öncülüğünde, Ege Üniversitesi ve Tokyo Tarım Teknoloji Üniversitesi arasında pamuk üretiminde verimli su kullanımını amaçlayan akıllı sulama projesi için iş birliği protokolü imzalandı.
Devamı
Borsamız, Brüksel'de İTTM Projesi Hakkında Sunum Gerçekleştirdi
29.06.2023

Borsamız, Brüksel'de İTTM Projesi Hakkında Sunum Gerçekleştirdi

Borsamızı temsilen İş Geliştirme Müdürü katıldı ve İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) projesi Brüksel'de tanıtıldı, ayrıca TOBB Brüksel Temsilciliği ziyaret edildi.
Devamı
Borsa ve Ege İhracatçı Birlikleri İş Birliğinde Tarım Teknolojileri Etkinliği: Tarımda Dijital Dönüşüm ve Yeşil Mutabakat Gündemi
12.04.2023

Borsa ve Ege İhracatçı Birlikleri İş Birliğinde Tarım Teknolojileri Etkinliği: Tarımda Dijital Dönüşüm ve Yeşil Mutabakat Gündemi

Borsa ve Ege İhracatçı Birlikleri iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, tarım teknolojilerindeki gelişmeler ve yeşil mutabakat konuları ele alındı.
Devamı
İTTM, iş ortakları ile bir araya geldi.
15.03.2023

İTTM, iş ortakları ile bir araya geldi.

İTTM olarak iş ortaklarımızdan Ziraat GSYO, Türkiye İş Bankası, Denizbank ve NeoHUB temsilcileriyle bir araya gelerek güncel gelişmeler hakkında bilgi paylaşımı ve gelecek çalışmalarımızla ilgili fikir alış verişinde bulunduk.
Devamı
İTTM Birleşik Krallık Çalışma Ziyareti
13.03.2023

İTTM Birleşik Krallık Çalışma Ziyareti

İTTM ekibi Foreign, Commonwealth & Development Office tarafından finanse edilen proje kapsamında; uzay ve uydu teknolojileri alanında öncü Satellite Applications Catapult(SAC) girişimi ile 27 Şubat-3 Mart tarihlerinde Birleşik Krallık’ta bir araya geldi.
Devamı
Dr. Erçin Güdücü, AGROEXPO Fuarı'nda İzmir Tarım Teknoloji Merkezi ve Akıllı Tarım Teknolojileri Konulu Söyleşide Bilgi Verdi
04.02.2023

Dr. Erçin Güdücü, AGROEXPO Fuarı'nda İzmir Tarım Teknoloji Merkezi ve Akıllı Tarım Teknolojileri Konulu Söyleşide Bilgi Verdi

AGROEXPO Fuarı'nda İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi ve Akıllı Tarım Teknolojileri üzerine katılımcılarla bilgi paylaştı.
Devamı

Bizden haber almak için kayıt olun.

 

 

İletişim

İzmir Ticaret Borsası - İTTM Ofisi
Tel: +90 (232) 481 10 21
E-posta: ittm@itb.org.tr

İletişim Formu

 
   

 
İzmir Tarım Teknoloji Merkezi