Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi ile İmzalanan İş Birliğiyle Pamuk Tarımında Dijital Sulama Yönetimi Projesi Başlıyor

Geçtiğimiz hafta boyunca Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi (TUAT) akademisyenleri, DIMP (Data-driven Irrigation Management Project) adını verdiğimiz dijital sulama yönetimi projesi kapsamında misafirimizdi.

Projenin başlangıç toplantısı gerçekleştirildi. Paydaşlarımız UTAEM ve BORSAV'da atölye çalışmaları yapıldı. Ayrıca Ege Üniversitesi (EÜ)-TUAT iş birliği anlaşmaları ile EÜ-TUAT-İTB arasında proje protokolü imzalandı.

3 yıl sürecek projede, pamukta su stresine dayalı uzaktan algılama yöntemiyle toplanacak verilerle, değişken oranlı sulama uygulamalarının verimlilik, üretim ve çiftçi düzeyinde sosyo-ekonomik etkileri araştırılacak.

Bu iş birliği, tarım teknolojileri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda önemli bir adımdır.

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi