Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu

Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu’nun lansmanı, 22 Şubat 2018, Perşembe günü Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen “Tarım ve Gıda Değer Zincirinde Yenilikçi Teknolojiler Konferansı” ile gerçekleşti. Konferansta teknoloji ve tarım ilişkisi; akademisyenler, üreticiler, finansman kaynakları, politika yapıcılar, girdi ve teknoloji sağlayıcılar, enerji sektörü temsilcileri perakende sektörü temsilcileri, sektörel birlikler ve sivil toplum örgütleri tarafından dinamik ve yenilikçi bir akış içerisinde ele alındı. Konferansta Türkiye’de tarım için en büyük tehlikenin iklim değişikliği olduğu vurgulandı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın açılış konuşması ile başlayan konferans; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, Denizbank – Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak KoçakKredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Merkez Bankası Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Tümen’in yanı sıra sektörden de pek çok ismi ağırladı.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım Platformu kurucularından Prof. Dr. Gökhan Özertan ise dünyada tarımsal inovasyon çalışmalarının merkezinde üreticinin yer aldığını; üreticinin etrafında ise finans kuruluşlarından nihai tüketiciye pek çok farklı bileşenin oluşturduğu büyük bir zincirin tarım ve gıda sektörlerini besleyip şekillendirdiğini belirtti.

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi