Proje Kapanış Toplantısı Yapıldı

İzmir Ticaret Borsası ve Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliği ile Türkiye’nin Tarım 4.0 sürecine entegrasyonu için gerekli olan ekosistem unsurlarının belirlenmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasına yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi amacıyla, “Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0” projesi yürütülmüştür.

Proje kapsamında hazırlanan Proje Sonuç Raporu ile mevcut sorunlar saptanmış, bu sürece başarılı bir entegrasyon için öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.

Bu doğrultuda; “Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0” sonuç raporunu  4 Ekim 2018 Perşembe günü İzmir Ticaret Borsası Yeni Meclis Salonunda geniş katılımla sunulmuştur. Sunum moderatörlüğünü Proje Yöneticisi Prof. Dr. Fatih SAYGILI yapmıştır. Ayrıca toplantıya ION Akademi Kurucusu Ali Rıza ERSOY da konuşmacı olarak katılmıştır.

 

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi