İTB Akıllı Tarım Proje ve Faaliyetleri

Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Akıllı Tarım Projesi

İzmir Ticaret Borsası ve Ege Üniversitesi İşbirliğinde Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Akıllı Tarım Projesi Başlatılmıştır.
Devamı
İzmir Tarım Teknoloji Merkezi